نماینده ولی فقیه در کاشان

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس سید سعید حسینی

1401/01/10نماینده ولی فقیه در کاشان
2

عکس عباسعلی سلیمانی

1399/05/251401/01/10