قاسم اللهیاری 

قاسم اللهیاری فرزند حسن اللهیاری متولد دی ماه سال 63، حدود 12 سال در اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فعالیت داشته و در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کاربود . او یک خواهر کوچکتر از خود دارد که چند ماه پس از شهادت پدرش به دنیا آمده است.و اکنون عضو دوره ششم شورای شهر استان قزوین با آرای 8572 میباشد.