محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی و دارای دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است. وی مدرک دیپلم خود را در رشته ریاضی در کاشان اخذ کرد و در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد و لیسانس خود را سال ۱۳۶۸ دریافت کرد. فرزین سپس در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد گرایش اقتصادسنجی به تحصیل ادامه داد و سال ۱۳۷۲ این رشته را به پایان برد. محمدرضا فرزین همچنین در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۷۹ مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، گرایش بخش عمومی و تجارت بین الملل از این دانشگاه دریافت کرد.

وی از سال ۱۴۰۰ مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده رئیس جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سالهای گذشته است.

ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه ها در دولت دهم به عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت های دیگر فرزین بوده است.

در سوابق علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است.

سوابق مدیریتی محمدرضا فرزین

 • مدیر کل برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • دبیر ستاد برنامه 20 ساله بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت بین المللی هتل های آزادی
 • معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی
 • عضو هیات مدیره شرکت بین المللی هتلهای آزادی
 • عضو هیات مدیره شرکت سیر و سفر افق
 • مدیرکل برنامه ریزی و توسعه وزارت بازرگانی
 • عضو شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت بازرگانی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی
 • عضو شورای برنامه ریزی اصناف وزارت بازرگانی
 • عضو شورای برنامه ریزی تامین و توزیع وزارت بازرگانی
 • عضو شورای برنامه ریزی پژوهش وزارت بازرگانی
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا یدک در سال
 • مشاور معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی در سال
 • رئیس هیات مدیره شرکت « شماره گذاری خدمات و کالا» وابسته به سازمان بازرگانی در سال
 • رئیس هیات مدیره شرکت « خدمات انفورماتیک راهبر» وابسته به وزارت بازرگانی در سال
 • رئیس هیات مدیره شرکت « آموزش، مشاوره و تحقیقات گردشگری و هتلداری» وابسته به سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی
 • مدیرعامل بانک ملی
 • رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین
 • عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده رئیس جمهور
 • عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی
 • دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش گذاری پول ملی
 • ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی
 • معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی
 • دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه ها در دولت دهم
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری