دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

Shahroud University Of Technology Central Campus

تلفن : 02332392204-9
آدرس : استان سمنان - شاهرود - میدان هفت تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود
کد پستی : 3619995161

اطلاعاتی ثبت نشده است