درباره مجموعه مشخصات

وب سایت مشخصات :

مجموعه نیلفام سافت در جهت گسترش پایگاه های اطلاعاتی اقدام به راه اندازی مجموعه دانشنامه مشخصات در زمینه های مختلف نموده است تا بتواند کمکی به گسترش اطلاعات و شفافیت در جامعه نمایید.

وب سایت مشخصات در فاز آزمایشی است و در حال بروز رسانی می باشد.