وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان

Ministry Of Sport And Youth

وزیر ورزش و جوانان :

وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دی‌ ماه ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد.

 

وزیران وزارت ورزش و جوانان :

  • محمد عباسی (دولت دهم)
  • رضا صالحی امیری (سرپرست در دولت یازدهم)
  • محمد شریعتمداری (سرپرست در دولت یازدهم)
  • محمود گودرزی (دولت یازدهم)
  • نصرالله سجادی (سرپرست در دولت یازدهم)
  • مسعود سلطانی‌فر (دولت یازدهم و دوازدهم)