آرش سنجابی

آرش سنجابی

Arash Sinjabi

متولد : 1351/06/31 - سن : 50
ملیت : ایران
محل تولد : ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
محل زندگی : ایران - البرز - کرج

آرش سنجابی

منابع:

https://www.filimo.com/crew/arash-sanjabi