الهام آزاد

الهام آزاد نماینده مجلس دوره یازدهم است.متولد روستای عروسان گلستان از توابع شهرستان خور و بیابانک است. وی تحصیل کرده مقطع دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه می باشد. 
ایشان با کسب اکثریت آرای هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو کمیسیون اصل نود انتخاب و با حکم محمدباقرقالیباف ریئس مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب گردیدند.او با کسب ۸ هزار و ۵۷۰ رای از مجموع ۲۶ هزار و ۳۱۹ رای صحیح، از حوزه انتخابیه نائین و خور و بیابانک از استان اصفهان انتخاب شد و به مجلس راه یافت.او بعد از متعالیه نائینی طبا، اولین نماینده زن حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک بعد از انقلاب ۵۷ است که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده است.

سوابق الهام آزاد :