جعفر میعادفر

جعفر میعادفر

Jafar Miadfar

متولد : 1340 - سن : 60
محل تولد : ایران - تهران - تهران
محل زندگی : ایران - تهران - تهران
تحصیلات :

جعفر میعادفر

جعفر میعادفر متولد دهه ۴۰ شمسی در تهران است. او دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی است.جعفر میعادفر در تاریخ 18 مهر 1400 با حکم وزیر بهداشت به عنوان رئیس اورژانس کشور منصوب شد. میعادفر پیش از انتصاب به ریاست اورژانس کشور به عنوان معاون اجرایی اورژانس و بازرس ویژه وزارت بهداشت فعالیت کرده است