حسن شاهرخی
مرحوم حسن شاهرخی

حسن شاهرخی

حسن خان شاهرخی

Hasan Shahrokhi

متولد : 1247
تاریخ فوت : 1329 - ( 71 سال پیش ) (در سن 153 سالگی)
ملیت : ایران
محل تولد : ایران - کرمان - کرمان
محل دفن : ایران - کرمان - کرمان

حسن شاهرخی

حسن شاهرخی معروف به حسن خان مصور یکی از مشهورترین طراحان فرش است که تحولی در طراحی فرش کرمان و ایجاد کرده و سبکی نو را در این هنر سنتی و با ارزش به یادگار گذاشته است. حسن خان شاهرخی هنرمندی نقاش، ریاضیدان، منجمی قابل و صاحب کمال بود که نه تنها به عنوان استاد بزرگ طراحی فرش مطرح بوده بلکه در خلق و آفرینش مینیاتور، قلمدان، طراحی تذهیب و ساخت گل و مرغ در کرمان دستی داشته و شاهکارهایی خلق کرده است. بیشتر محققان، شروع طراحی قالی را در کرمان مرهون خاندان مشهور «شاهرخی» می دانند از جمله هنرمندانی مثل احمدخان و پسرایشان حسین خان شاهرخی. پدر حسن خان، محسن خان، پیشکسوت نقاشان قالی کرمان به کار نقاشی مینیاتور قلمدان، اشتغال داشت. او که ابداع کننده شیوه و سبک نقطه زنی است، با طرح اولین نقش قالی تا آخر عمر قلم از کف ننهاد و حسن خان پسر و شاگرد او و معلم ثانی نقاشان قالی کرمان در طول زندگی پربارش بیش از هزاران نقش قالی را ابداع کرد.

حسن خان دارای دو فرزند پسر بنام های هاشم خان ومحمدعلی خان بود. هاشم خان از پرمایه ترین طراحان فرش کرمان بود که مدتی در شرکت سهامی فرش کرمان به کار مشغول بود و بعد از آن به ریاست شرکت فرش منطقه جوپار منصوب شد. محمدعلی خان فرزند دوم حسن خان از دیگر طراحان بزرگ کرمان بودکه وارث کارهای ناتمام پدرمحسوب می شد وی قلمدان هایی که پدر ساخت و آن ها را به آخر نرسانده بود، به اتمام رساند ایشان به جز طراحی و نقاشی قالی ستاره شناس و منجمی بود که متاسفانه کسی جز افراد خانواده اش آگاهی بر این موضوع نداشت.