حسن ظهور

حسن ظهور استاد دانشگاه است. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و از چهره های ماندگار است. همچنین ایشان یکی از برگزیدگان دومین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1391 می باشند. وی سال ها دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم بوده است. دکتر حسن ظهور همچنین چند دوره دبیر امور مشترک فرهنگستان های جمهوری اسلامی بوده است. هم اکنون وی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف می باشد. وی بعد از دریاف مدرک ارشد برای ادامه تحصیل به آلمان و بعد به آمریکا رفته و در سال ۱۳۵۸، مدرک دکتری خود را از دانشگاه پردو در آمریکا دریافت کرد.

او تاکنون سرپرستی بیش از ۶۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشته است. زمینه های تحقیقاتی وی، دینامیک مکانیزم ها و ربات ها و طراحی می باشد. وی در سال ۱۳۸۰ و در اولین دوره انتخاب چهره های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار کشور انتخاب شد.