حمید ماهی صفت

حمید ماهی صفت

Hamid Mahisefat

متولد : 1338/11/20 - سن : 61
محل تولد : ایران - فارس - شیراز

حمید ماهی صفت

حمیدرضا ماهی صفت کمدین است. از وی گاهی با نام پدر استند آپ کمدی ایران یاد می شود. او به بمب خنده ایران معروف است و از سال های نوجوانی و در اردوهای پیشاهنگی فعایت هنری خود را در زمینه لطیفه و تقلید صدا آغاز کرد در سال ۶۰ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی به عنوان پیشه ادامه پیدا کرد. وی سفیر خنده ایران به اکثر کشورهای جهان بوده و لبخند بر روی لب میلیونها ایرانی در سراسر جهان نشانده است. حمیدرضا ماهی صفت در کارهای فرهنگی نیز فعالیت دارد. چاپ و نشر کتاب آموزش نماز به صورت رایگان در سراسر کشور گوشه ای از فعالیتهای فرهنگی ماهی صفت محسوب می شود که تاکنون موفق به ۳ بار ثبت رکورد اهداء کتاب رایگان با تیراژ ۵ میلیون جلد در گینس شده است.