سید اصغر محمودی

سید اصغر محمودی

Asghar Mahmodi

متولد : 1357/05/05 - سن : 43
ملیت : ایران
محل تولد : ایران - تهران - تهران

سید اصغر محمودی

سید اصغر محمودی نقاش معاصر در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش نقاشی را به طور حرفه ای شروع کرد و همچنین در سال هفتاد و هشت افتخار شاگردی "استاد مرتضی کاتوزیان" را کسب نمود و تحت نظارت ایشان در " آتلیه کارا " شروع به کار کرد. او در چندین نمایشگاه از جمله نمایشگاه گروهی آتلیه کارا در " کاخ موزه سعدآباد " تهران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو،نمایشگاه اختصاصی گالری " شیرین و فرهاد " تهران در سال هشتاد و شش و همچنین نمایشگاه گروهی " آتلیه پرداز " در " موزه رضا عباسی " تهران در سال نود ویک شرکت نمود.

تعدادی از کارهای نقاشی ایشان در کتاب " منتخبی از آثار نقاشان معاصر" در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار و کتاب "ARTE Y LIBERTAD VIII" در اسپانیا در سال نود و دو و کتاب "ARTE Y LIBERTAD IX" در اسپانیا در سال نود و سه و همچنین کتاب "ARTE Y LIBERTAD X" در اسپانیا سال نود و چهار و کتاب " ۱۱۰ اثر برگزیده نقاشی " در سال نود و چهار منتشر شده است. وی " آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی آسمان " را در سال هزار و سیصد و هشتاد وسه تاسیس و از آن پس تدریس طراحی و نقاشی را در آن آغاز نموده است.