محمدرضا اسکندری

محمدرضا اسکندری

Mohammad-reza Eskandari

متولد : 1338 - سن : 62
ملیت : ایران
محل تولد : ایران - خوزستان - اهواز
محل زندگی : ایران - تهران - تهران

سوابق محمدرضا اسکندری :

محمدرضا اسکندری

محمدرضا اسکندری (زاده ۱۳۳۸ اهواز) سیاست مدار و مدیر اجرایی ایرانی است، که هم اکنون بعنوان مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر فعالیت می کند. وی در دولت نهم، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر جهاد کشاورزی بود.اسکندری دانش آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه چمران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد. وی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رییس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ نیز مدیرعامل موسسه جهاد سازندگی استقلال بود. او در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ بعنوان رییس سازمان امور عشایر کشور فعالیت می کرد، از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی بود و از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در کابینه نخست محمود احمدی نژاد، بعنوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می کرد. اسکندری از سال ۱۳۸۸ تاکنون، مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر را برعهده دارد

سوابق اشتغال

1- مسئول امور داوطلبین ورود به جهاد سازندگی در بدو تشکیل جهاد سازندگی ( مسوول امور داوطلبین) 1358
2- مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان خوزستان 1359
3- مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان خوزستان 1368-1364
4- رییس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان 1378-1368
5- مدیر عامل موسسه جهاد سازندگی استقلال 1378-1376
6- رییس سازمان امور عشایر کشور 1380- 1378
7- مجری طرح گندم کشور 1384-1381