مهدی مصطفوی اهری

مهدی مصطفوی اهری عضو شورای راهبری وظارت خارجه به انتخاب رهبر انقلاب و از سوابق ایشان میتوان به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود. در کارنامه وی، مسوولیت هایی چون سرپرست معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و قائم مقام وزیر امور خارجه، رییس اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش و آلمان، دفتر نمایندگی دایم سازمان ملل در وین، یونید و آلمان، معاون پشتیبانی امور سیاسی وزیر امور خارجه مشاهده می شود.