مینا کریمی جبلی

مینا کریمی جبلی

Mina Karimi Jebli

مینا کریمی جبلی

مینا کریمی جبلی بازیگر سینما است.او در آثاری همچون در همین حوالی،عصبانی نیستم و سریال راه دررو به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

 

سریال های مینا کریمی جبلی - بازیگر