نوید صولتی

نوید صولتی

Navid Solati

متولد : 1366 - سن : 34
محل تولد : ایران - تهران - تهران
تحصیلات :

نوید صولتی

نوید صولتی عضو انجمن سینمای جوانان و فیلمبردار و کارگرادان فیلم کوتاه است. وی فارغ التخصیل رشته فیلمبرداری است.

به عنوان تصویربردار

 • ۱۳۸۸- اجسام از آنچه که در آیینه میبینید به شما نزدیکترند-داستانی
 • ۱۳۸۸- مجهول- داستانی
 • ۱۳۸۸- غیرمنصفانه- داستانی
 • ۱۳۸۸- آقاتون تشریف دارن؟- داستانی
 • ۱۳۸۹- پرندگان بال های خود را ترمیم میکنند- داستانی
 • ۱۳۸۹- گمشده- داستانی
 • ۱۳۹۰- خاطرات زنده- داستانی
 • ۱۳۹۱- سیزده ساله ها- مستند- مجموعه تلویزیونی
 • ۱۳۹۴- بی فاصله-داستانی-

به عنوان کارگردان

 • ۱۳۸۴- شاید وقتی دیگر- داستانی
 • ۱۳۸۷- یک روز امتحان- داستانی
 • ۱۳۸۸- آقاتون تشریف دارن؟- داستانی
 • ۱۳۹۵- فرزند خلیج فارس- مستند بلند