کاظم صادق زاده

کاظم صادق زاده

Kazem Sadegh Zadeh

متولد : 1321/02/03 - سن : 80
ملیت : ایران
محل تولد : ایران - آذربایجان شرقی - تبریز

کاظم صادق زاده

کاظم صادق زاده استاد دانشگاه، فیلسوف و پزشک، که فلسفه و پزشکی را در آلمان گذرانده است. کاظم صادق زاده از سال ۱۹۷۲-۱۹۸۲ میلادی به عنوان استادیار و طی سال های ۱۹۸۲-۲۰۰۴ میلادی استادتمام دانشگاه وستفالی ویلهلم، مونستر بوده است.

مقاله های برگزیده

  • صادق زاده،اصول روش بالینی: ۱. نشانه دیفرانسیل. هوش مصنوعی در پزشکی 
  • صادق زاده،اصول روش بالینی: ۲. علت. هوش مصنوعی در پزشکی
  • صادق زاده،اصول روش شناسی بالینی: ۳. تعاریف.هوش مصنوعی در پزشکی 
  • صادق زاده اصول متودولوژی بالینی: ۴. تشخیص.هوش مصنوعی در پزشکی سال 
  • صادق زاده،ژنوم های فازی.هوش مصنوعی در پزشکی سال 
  • صادق زاده،بهداشت، بیماری، و بیماری های فازی. مجله پزشکی و فلسفه 
  • صادق زاده،انقلاب فازی:خداحافظ به جهان بینی ارسطویی.هوش مصنوعی در پزشکی سال